Ubóstwo energetyczne

Ubóstwo energetyczne 

Jeszcze do niedawna, nie istniała w Polskim prawie formalna definicja powyższego, jednak w Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została ona określona następująco: 

Art. 5gb. 1. Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki: 

1) osiąga niskie dochody; 

2) ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne; 

3) zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Trzeba przyznać, że poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko. Przykładowo w Wielkiej Brytanii ubóstwem energetycznym jest sytuacja, w której obywatel przeznacza powyżej 10% swoich dochodów na ogrzanie pomieszczeń mieszkalnych do temperatury 21°C. 

Na portalu Wikipedia możemy przeczytać dodatkowo, że:

[Ubóstwo energetyczne może dotyczyć części mieszkańców Unii Europejskiej. Według danych za rok 2016, 8,7% gospodarstw domowych nie było w stanie pokrywać kosztów ogrzewania swoich domów (w Polsce – 7,1%). Z danych GUS z 2008 roku wynika, że ponad 40% gospodarstw domowych w Polsce przeznaczało wtedy na ogrzewanie więcej niż 10% swoich dochodów.]

Zbliża się rok 2023 i obawiam się, że liczba gospodarstw gdzie trzeba będzie przeznaczyć ponad 10% swoich dochodów na zapewnienie podstawowych potrzeb energetycznych będzie znacznie wyższa niż 40%. 

Polecam również ten artykuł, który szczegółowo opisuje powyższe zjawisko.

Najważniejszymi wnioskami z całości zagadnienia jest to, że problem jest jak najbardziej realny, mimo że znaczna część obywateli nie jest tego świadoma. Rozwiązania przedstawione przez specjalistów wymagają działania systemowego oraz edukacji. Bez dostępu do wiedzy oraz promocji efektywności energetycznej, społeczeństwo będzie ubożało w jeszcze większym tempie, a powietrze którym oddychamy nadal pozostanie “w czołówce” Europy.

Ogromnym pozytywem jest to, że właśnie w tym momencie (listopad 2022) trwają szkolenia tz. Energetyków Gminnych. Osoby takie, wyznaczone przez Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów będą odpowiadać w danej jednostce za doradztwo i optymalizacje w zakresie energetyki w tym również dla samych mieszkańców. Trzymam kciuki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button