Termowizja budynku oraz wgłębny pomiar wilgoci przegród budowlanych.

Lokalizacja wycieków oraz awarii na instalacjach wodnych

Całość kosztów poszukiwania jednej przyczyny zalania (dojazd + wykonanie badań i testów + prace rozbiórkowe + dokumentacja) mieszczą się najczęściej w przedziale od 1000 zł do 2500 zł i zależą od użycia koniecznych urządzeń oraz wykonania niezbędnych prac. Koszty te są najczęściej refundowane z ubezpieczenia nieruchomości. Warunkiem dla takiej sytuacji jest wystąpienie fizycznego zalania którejś z przegród budynku w tym również warstw niewidocznych np. pod posadzką. Nie zawsze jednak spadek ciśnienia w układzie CO oznacza rozszczelnienie układu oraz zalanie – przed kontaktem proszę się upewnić, że wody nie ubywa z powodu nieszczelności zaworu bezpieczeństwa lub czy układ się nie zapowietrza. To samo dotyczy wody użytkowej, spłuczka czy inne zawory na instalacji potrafią się zawiesić co powoduje ucieczkę wody do kanalizy, a nie jest zalaniem. Poniżej przedstawiam szczegółowe koszty poszczególnych czynności prowadzących do odkrycia zalania. 

Podane ceny są cenami netto. Stawka podatku VAT wynosi 8% lub 23% zgodnie z ustawą.

Powyższy cennik obowiązuje przy prowadzeniu prac w standardowych budynkach. Duże obiekty lub instalacje wymagają większego nakładu pracy oraz środków w związku tym koszt usług ustalany jest indywidualnie na zasadzie oferty. 

Przykład 1. Pani Karolina w pewnym momencie zauważyła oznaki zagrzybienia na suficie w pomieszczeniu pod łazienką (w pomieszczeniu wentylacja działa prawidłowo). Po dokonaniu oględzin, termowizji i wgłębnych pomiarów wilgoci okazuje się, że nie wykonano uszczelnienia za krzywkami baterii prysznicowej. W tym prostym przypadku koszt usługi będzie składał się z oględzin, termowizji, wgłębnego pomiaru wilgoci oraz wykonania dokumentacji do ubezpieczenia: 50+300+500+150=1000 x 8% VAT = 1080 zł

Przykład 2. W domu Pani Joanny, wodomierz obraca się mimo niekorzystania przez domowników z odbiorników wody. Niezbędne prace do odkrycia awarii to najczęściej kolejno: oględziny armatury oraz zaworów, próba szczelności instalacji wody użytkowej (czy faktycznie występuje wyciek oraz na której jest nitce, ewentualnie jaka jest jego wielkości). Kolejna czynność to wgłębne pomiary wilgoci poszczególnych przegród oraz badania termowizyjne (namierzenie wilgoci w przegrodach, plam ciepła lub innych anomalii).  W pierwszej godzinie testu szczelności okazuje się, że manometry pokazują ubytek tylko na instalacji ciepłej wody użytkowej. W termowizji widać cieplejszą plamę w pomieszczeniu łazienki przy baterii prysznicowej, znaczne zawilgocenie potwierdzają wgłębne pomiary wilgoci. Następnie następuje wycięcie płytki w całości wskazanego wcześniej miejsca – okazuje się, że rozszczelnieniu uległo połączenie na kolanku. Na koszt usługi składać się będą następujące czynności: próba szczelności + termowizja + pomiary wilgoci + odzyskanie płytki ceramicznej + czas wykonania wszystkich prac łącznie z oględzinami + dokumentacja do ubezpieczania (300+500+300+100+(2×50)+150 = 1450 x 8% VAT = 1566 zł.

Przykład nr 3. Sąsiad z dołu oskarża Pana Jana, że ten go notorycznie zalewa. W mieszkaniu Pana Jana nie widać najmniejszych oznak jakiejkolwiek awarii, hydraulik z obsługi technicznej już był i nie stwierdził nieszczelności na żadnej z instalacji wodnych i ciepłowniczych. Po zapoznaniu się z charakterem zalania, wykonuje termowizję zalania od dołu i od góry. W mieszkaniu poniżej mimo, że woda wycieka przez lampę na środku pomieszczenia to można zaobserwować również, że wilgoć napływa od pionów technicznych. W łazience Pana Jana wykonuje wgłębny pomiar wilgoci i obserwuję, że sporo się dzieje w obrębie stelaża miski ustępowej. Decyduje więc o zadymieniu instalacji odpływowej, a po chwili dym zaczyna pojawiać się na styku zabudowy i posadzki. Odkuwam kawałek posadzki, a naszym oczom ukazuje się przewiercona rura odpływowa biegnąc od pobliskiej umywalki. Ktoś zastosował za długi wkręt do stelaża WC, a zalewanie występowało tylko gdy rura odpływowa się przytykała. Koszt poszczególnych usług w takim wypadku to: Termowizja + pomiar wilgoci + zadymienie + prace rozbiórkowe + dokumentacja + dojazd 50 km; 500+300+600+(2×50)+(2,8×50)+150= 1790 x 8% VAT = 1933 zł

Przykład nr 4. W domu Pani Kowalskiej co chwilę spada ciśnienie w centralnym ogrzewaniu, początkowo było to raz na jakiś czas, ale obecnie problem jest już zbyt poważny. Pracę zaczynam od oględzin instalacji CO. Poza rozszczelnieniem samych rur, występuje 5 innych powodów przyczyniających się do spadku ciśnienia w układzie. Jeśli nie ma innych wskazań wykonuje próbę szczelności. W trakcie próby poszukuje w budynku miejsc wilgoci, używam do tego termowizji oraz wgłębnego miernika wilgoci. W pewnym momencie trafiam na podejrzane miejsce. Termowizja pokazała plamę ciepła na podłodze salonu, miejsca takie to często łączniki instalacji jednak pomiar wilgoci potwierdził, że miejsce to jest mocno zawilgocone. Dokonuje rozkucia posadzki i pokazuje nieszczelny trójnik. Koszt poszczególnych prac: Próba szczelności + termowizja + pomiar wilgoci + prace rozbiórkowe + dokumentacja; 300+500+300+(2×50)+150=1350 x 8% VAT = 1458 zł 

Przykład nr 5. W domu Pana Nowaka rachunki za wodę są nieadekwatne do zużycia. Pan Nowak wstępnie przetestował układ wody użytkowej i doszedł do wniosku, że awaria musi być na instalacji zimnej wody użytkowej. Prace zaczynam więc od pomiarów wilgoci w budynku – brak zawilgocenia przegród budowlanych. Postanawiam wpuścić gaz znacznikowy do instalacji zimnej wody, po dłuższym czasie poszukiwań jego niewielkie wskazania odnajduje przy ścianie dzielącej kuchnię i łazienkę. Wskazania są podobne z obu stron. Postanawiam użyć geofonu – bardziej wyraźny szum można odnotować po stronie kuchni. Na prośbę Pani Nowak próbuję zdemontować bez kucia piękne płytki podłogowe (odzyskano w całości jedną, a jedna pękła). Następnie skuwam warstwę posadzki oraz wybieram styropian. Okazuje się, że na prostej miedzianej rurce wypłukała się cząsteczka wielkości 1 mm. Koszt poszczególnych prac: Pomiary wilgoci + użycie gazu znacznikowego + użycie geofonu + demontaż 1 płytki w całości + łączny czas wszystkich prac + dokumentacja + dojazd 100 km; 300+500+500+100+(3×50)+150+280=1980 x 8% VAT 2138 zł

To tylko kilka przykładów, czasem awarie są bardziej błahe i mniej kosztowne, ale zdarzają się też skomplikowane przypadki i ich odkrycie nie kończy się na jednej wizycie (rachunek jest jednak jeden). Oczywiście w takich przypadkach należy podejść racjonalnie do obliczania finalnego kosztu. Bardzo rzadko, ale oczywiście zdarzają się sytuacje kiedy jednocześnie występuje więcej niż jedna awaria (np. 2 wycieki z CO lub na jedną plamę na suficie składa się kilka źródeł). Mimo szczerych chęci nie jestem jestem w stanie wykryć wszystkiego na jednej wizycie – nie jest również zasadne robienie kolejnych prób i testów bez usunięcia pierwszej przyczyny. W takich przypadkach rozliczyć należy pierwszą awarię i dopiero przystąpić do drugiej.  Jeżeli nie potrafię wskazać prawdopodobnej przyczyny awarii lub wilgoci to kosztem jest jedynie dojazd, czas oględzin i rozbiórek bez kosztu wykorzystania urządzeń. Przykładowo 2 godziny prób i oględzin plus dojazd 50 km to koszt 240 zł netto. Na szczęście takie sytuacje to promil w mojej działalności.

Call Now Button