Cennik

Termowizja budynku oraz wgłębny pomiar wilgoci przegród budowlanych.

Lokalizacja wycieków oraz awarii na instalacjach wodnych

Całość kosztów poszukiwania przyczyny zalania (dojazd + wykonanie badań i testów + prace rozbiórkowe + dokumentacja) mieszczą się najczęściej w przedziale od 1000 zł do 2000 zł i zależą od użycia koniecznych urządzeń oraz wykonania niezbędnych prac. Koszty te są w zdecydowanej większości refundowane z ubezpieczenia nieruchomości. Warunkiem dla takiej sytuacji jest wystąpienie fizycznego zalania którejś z przegród budynku w tym również warstw niewidocznych np. pod posadzką. Nie zawsze jednak spadek ciśnienia w układzie CO oznacza rozszczelnienie układu oraz zalanie – przed kontaktem proszę się upewnić, że wody nie ubywa z powodu nieszczelności zaworu bezpieczeństwa lub czy układ się nie zapowietrza. To samo dotyczy wody użytkowej, spłuczka czy inne zawory na instalacji potrafią się zawiesić co powoduje ucieczkę wody do kanalizy, a nie jest zalaniem. Poniżej przedstawiam szczegółowe koszty poszczególnych czynności prowadzących do odkrycia zalania. 

Techniczna analiza budynku

Podane ceny są cenami netto. Stawka podatku VAT wynosi 8% lub 23% zgodnie z ustawą.

Powyższy cennik obowiązuje przy prowadzeniu prac w standardowych budynkach, duże obiekty lub instalacje wymagają większego nakładu pracy oraz środków w związku tym koszt usług ustalany jest indywidualnie.

Call Now Button