Powyżej możemy zaobserwować wyciek wody z instalacji o wydatku ok 10 l/min. jest to granica dla średniej wielkości wycieku. Podnosząc ciśnienie w układzie straty wzrastają, a otwór wycieku może się powiększyć.

Straty wody w ujęciu czasowym. 

Najczęściej w budynkach jednorodzinnych wycieki dochodzą do 10 l/min i są zarazem zauważalne (przeważnie) oraz dotkliwe w kosztach. Zdarzają się również awarie o jeszcze intensywniejszym ubytku, dzieje się to np. na przyłączach oraz przy większych średnicach instalacji i najczęściej pozostają niezauważone przez dłuższy czas. Przykładowo udało mi się namierzyć wyciek zewnętrzny wielkości 1 m3/h, o którego istnieniu zorientowano się po ok 3 miesiącach od wystąpienia. Łączna strata wyniosła ok 1400 ton wody. Innym przykładem dużego ubytku,  tym razem wewnątrz domu jednorodzinnego była strata ok 60 m3 przez 2 miesiące. Dopiero rachunki za wodę i kanalizę pokazały właścicielom, że coś jest na rzeczy. Z kolei rekordem czasu trwania awarii były 4 lata mimo świadomości właścicieli o problemie. W tym przypadku nie wiedzieli oni, że można coś takiego namierzyć precyzyjnie i po prostu zakręcali wodę na przyłączu kiedy z niej nie korzystali. Opłat za kanalizę tu nie było z uwagi na posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Call Now Button