Usługa wysokowydajnego zadymiania

Czym jest zadymianie i jakie są jego zastosowania?

Zadymianie to jak sama nazwa wskazuje to wytwarzanie dymu z określoną wydajnością w danej przestrzeni. Uzyskuje się to przy pomocy specjalnego generatora dymu. Urządzenie to podaje nietoksyczny zimny dym w sposób ciągły z wysoką wydajnością. Maszyny tego typu są rzadkością i nie należy ich mylić ze znacznie słabszymi zadymiarkami estradowymi.

Najważniejsze zastosowania wysokowydajnego zadymiania to:

  • Kontrola szczelności oraz lokalizacja uszkodzeń w wewnętrznych instalacjach odpływowych 
  • Lokalizacja uszkodzeń oraz nielegalnych podłączeń w zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych 
  • Testy szczelności budynków i obiektów, np kontenerów morskich
  • Testy instalacji wentylacyjnej
  • Lokalizacja przecieków idących “po” elewacji budynku
  • Zadymianie stref pożarowych
  • Próby szczelności dużych instalacji wodnych przed ich przykryciem np. basenowych, wodociągowych itp.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie zadymiania jako kontroli szczelności budynku. Można używać do budowy najlepszych materiałów, ale jeżeli połączenia nie będą wykonane prawidłowo to budynek i tak będzie energochłonny ponad założenia. Jedną z najczęstszych rzeczy jaką widzę w termowizji to “uciekające” ciepło wraz z powietrzem – najczęściej na poddaszach i przy oknach. Oczywiście powietrze samo w sobie jest bardzo dobrym izolatorem, ale tylko jak jest nieruchome (bardzo częsta izolacja termiczna poniemieckich budynków). Jeżeli jednak pojawi się najmniejsza nieszczelność w bryle budynku to niestety traci on bardzo dużo ciepła.

Potrzebna pomoc? Zapraszam do kontaktu. 

Call Now Button