Blog

Straty wody w zależności od wielkości wycieku

https://www.youtube.com/watch?v=aQaKs1R2zQY Powyżej możemy zaobserwować wyciek wody z instalacji o wydatku ok 10 l/min. jest to granica dla średniej wielkości wycieku. Podnosząc ciśnienie w układzie straty wzrastają, a otwór wycieku może się powiększyć. Straty wody w ujęciu czasowym.  Najczęściej

Czytaj więcej »
Inne

Diabeł tkwi w szczegółach

Podczas roboczych wizyt u klientów (oczywiście jeśli jest na to czas), dodatkowo zwracam uwagę na kilka istotnych kwestii. Przykładowo: Czy wentylacja działa prawidłowo – jeśli nie to wskazuje możliwe przyczyny. Najczęściej jest to brak nawiewników w oknach lub

Czytaj więcej »
Inne

Ubóstwo energetyczne

Ubóstwo energetyczne  Jeszcze do niedawna, nie istniała w Polskim prawie formalna definicja powyższego, jednak w Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została ona określona następująco:  Art. 5gb. 1. Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której

Czytaj więcej »
smog na wiosce
Inne

Jak walczyć z niską emisją?

Edukacja! Edukacja! I jeszcze raz edukacja oraz nieco pomocy z zewnątrz.  Powietrze którym oddychamy oraz jego jakość to temat rzeka. Substancje, gazy a także pyły, które się w nim znajdują pochodzą częściowo w wyniku działań człowieka, a częściowo

Czytaj więcej »
Call Now Button